Při nastavování našich výrobních postupů, volbě našich produktů a partnerů, se kterými spolupracujeme, bereme ohled na zájmy lidí i dopad na životního prostředí. U našich činností se pečlivě zamýšlíme nad zájmy budoucích generací. Mají právo na život v čistém životním prostředí s dostatkem zdrojů.Sociálně odpovědné podnikání je pro skupinu Burg Groep v každodenním životě pevným bodem. Přispíváme tak k bezpečným potravinám a zdravější výživě. Stanovujeme požadavky na suroviny a výrobní postupy našich dodavatelů a přispíváme tak i k odpovědnosti celého řetězce.

Trvale udržitelná výroba poskytuje rovněž sociální a ekonomické výhody

Jsme přesvědčení, že sociálně odpovědné podnikání přináší příležitosti a vede k inovaci a konkurenční výhodě. Odměnou za toto úsilí je nám nejen čistší životní prostředí, ale také růst a kontinuita skupiny Burg Groep. Jako rodinný podnik dovede skupina Burg Groep trvale udržitelný rozvoj rovnovážně skloubit s ekonomickými a sociálními cíly.