Základ sociálně odpovědného podnikání skupiny Burg Groep tvoří náš etický kodex. Tímto dokumentem se naše podnikové hodnoty promítají do směrnic a každodenních činností. Etický kodex odráží, společně s našimi podnikovými hodnotami, to, čím jsme, za čím si stojíme, o co usilujeme a jak to realizujeme. Všichni spolupracovníci skupiny Burg Groep obsah našeho etického kodexu znají a dodržují ho.

Požadavky na naše dodavatele

Vedle pokynů pro interní organizaci tvoří etický kodex rovněž základ pro stanovování požadavků kladených na externí strany. Zesilujeme tak účinek našeho úsilí v oblasti sociálně odpovědného podnikání. Náš etický kodex odkazuje na mezinárodně uznávané principy Spojených národů, Global Compact. Sami se těmito principy řídíme a od našich dodavatelů požadujeme, aby se drželi stejných nebo srovnatelných principů. Tímto způsobem chceme jak přímo tak nepřímo přispívat k lepším životním i pracovním podmínkám, k bezpečnosti potravin a zdravější výživě, nižší zátěži pro životní prostředí a poctivým obchodním postupům.

Etický kodex skupiny Burg Groep

Čtyři základní body z našeho etického kodexu odráží naše podnikové hodnoty a inspirují se principy Spojených národů, Global Compact. Jde o tyto čtyři body:

  1. Dodržujeme zákony a ostatní předpisy
  2. Dbáme na bezpečné produkty, procesy a pracovní prostředí
  3. Respektujeme jak sebe navzájem, tak i životní prostředí
  4. Dbáme na poctivé obchodní postupy.

Etický kodex skupiny Burg Groep si můžete přečíst zde.