Při organizování našich výrobních procesů a při výběru produktů a partnerů spolupracujeme s našimi partnery a vždy věnujeme pečlivou pozornost jak jejich zájmům, tak otázkám životního prostředí. V rámci našich aktivit máme neustále na mysli zájem budoucích generací. Naši potomci mají právo žít v čistém prostředí, které jim bude nabízet zdroje potřebné k životu. Udržitelnost je důležitým faktorem a cílem každodenních aktivit ve společnosti Burg Groep.

Na přední příčce

Společnost Burg Groep, významný výrobce octa, usiluje o to, aby byla, pokud jde o udržitelnost, na přední příčce. To by nám umožnilo přispívat k bezpečnosti potravin a ke zdravější stravě. Klademe přísné požadavky na suroviny dodávané našimi dodavateli a rovněž na jejich výrobní procesy, čímž podporujeme zodpovědnost dodavatelského řetězce. Jsme přesvědčeni, že naše úsilí o dosažení udržitelnosti nám přinese nové příležitosti, inovace a také konkurenční výhodu. Naší odměnou za toto úsilí je čistější prostředí na jedné straně a růst a obchodní kontinuita společnosti Burg Groep na straně druhé.

Inovace 

Burg Groep trvale pracuje na dalším zdokonalování výrobních procesů. Pivovarnické týmy, technici a výzkumníci zkoumají možnosti nových surovin a nových výrobních metod. Jejich cílem je dosáhnout úspor ve spotřebě surovin, vody a energií a rovněž schopnosti znovu využít teplo, které je uvolňováno během procesu výroby. Burg Groep chce, aby její udržitelný proces fermentace sloužil jako příklad metody výroby octa, která je šetrnější k životnímu prostředí. Výsledky, jichž skupina v této oblasti dosáhla, jsou možné jen díky úsilí zaměstnanců, kteří si tyto cíle vzali za své a kteří tvrdě pracují na udržitelných inovacích produktů.

Růst 

Burg Groep je rodinná firma, která dosáhla úspěchu při kombinování udržitelnosti s ekonomickými a sociálními cíli. Toto zaměření nám umožňuje dosáhnout udržitelného růstu a obchodní kontinuity.