Toto jsou webové stránky společnosti Burg Groep B.V. Svou návštěvou tohoto serveru vyjadřujete souhlas s ustanoveními tohoto vyloučení záruky. Jestliže s nimi nesouhlasíte, pak tyto webové stránky nenavštěvujte. Kromě toho žádáme, abyste nepoužívali informace, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

Autorská práva

Autorská práva ke všem textům, obrázkům, značkám a dalším informacím na těchto webových stránkách náleží společnosti Burg Groep B. V. a jejím pobočkám. V některých případech můžeme na našich webových stránkách zveřejnit také určité informace se svolením jejich vlastníka. V žádném případě nesmíte žádné obrázky nebo texty uvedené na těchto webových stránkách použít bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Z informací nelze vyvozovat žádná práva

Účelem těchto webových stránek je informovat vás o společnosti Burg Groep a o produktech, které nabízíme. Obsah těchto webových stránek jsme navrhli s maximální péčí. Nicméně nemůžeme zaručit, že obsah bude vždy správný, aktuální a úplný a že webové stránky budou fungovat bez přerušení. Z uvedených informací nelze vyvozovat žádná práva.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Burg Groep vylučuje veškerou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, jež mohou naprosto jakýmkoli způsobem vzniknout v důsledku vašeho užívání webových stránek nebo v souvislosti s takovým užíváním.

Vyhrazujeme si právo provést na těchto webových stránkách změny nebo opravy bez předchozího upozornění.

Nizozemský právní řád

Toto vyloučení záruky a vaše užívání webových stránek se řídí nizozemským právním řádem.