Bij de inrichting van onze productieprocessen, de keuze van producten en de partners met wie wij samenwerken, houden wij rekening met de belangen van mens en milieu. In onze activiteiten hebben we uitdrukkelijk oog voor de belangen van toekomstige generaties. Zij hebben recht op een leven in een schone omgeving met voldoende hulpbronnen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Burg Groep een belangrijk baken in het dagelijks handelen. We dragen hiermee bij aan voedselveiligheid en gezondere voeding. Wij stellen eisen aan de grondstoffen en productieprocessen van onze leveranciers en dragen zo bij aan ketenverant­woordelijkheid.

Duurzame productie levert ook sociaal en economisch winst op

Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen kansen oplevert en leidt tot innovatie en concurrentievoordeel. De beloning voor deze inspanningen bestaat niet alleen uit een schoner milieu, maar ook uit groei en continuïteit voor Burg Groep. Als familiebedrijf weet Burg Groep duurzaamheid evenwichtig te combineren met economische en sociale doelstellingen.