Bij de inrichting van onze productieprocessen, de keuze van producten en de partners met wie wij samenwerken, houden wij rekening met de belangen van mens en milieu. In onze activiteiten hebben we uitdrukkelijk oog voor de belangen van toekomstige generaties. Zij hebben recht op een leven in een schone omgeving met voldoende hulpbronnen. Duurzaamheid is voor Burg Groep een belangrijk baken in het dagelijks handelen.

Koploper

Als belangrijke en grote Europese azijnproducent wil Burg Groep wereldwijd koploper zijn in duur­zaamheid. We dragen hiermee bij aan voedselveiligheid en gezondere voeding. Wij stellen eisen aan de grondstoffen en productieprocessen van onze leveranciers en dragen zo bij aan ketenverant­woordelijkheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat het streven naar duurzaamheid kansen oplevert en leidt tot innovatie en concurrentievoordeel. De beloning voor deze inspanningen bestaat niet alleen uit een schoner milieu, maar ook uit groei en continuïteit voor Burg Groep.

Innovatie

Burg Groep werkt voortdurend aan de verdere verbetering van productieprocessen. Teams van brouwers, technici en onderzoekers verkennen de mogelijkheden van nieuwe grondstoffen en productiewijzen. Het doel hierbij is te komen tot een besparing van grondstoffen, water en energie, en hergebruik van de warmte die vrijkomt bij het productieproces.

Met een duurzaam fermentatieproces wil Burg Groep internationaal een voorbeeld zijn van een milieuvriendelijkere vorm van azijnproductie. Deze vorderingen zijn mogelijk door de inspanningen van betrokken medewerkers die werken aan duurzame productinnovatie.

Groei

Als familiebedrijf weet Burg Groep duurzaamheid prima te combineren met economische en sociale doelstellingen. Met deze focus realiseren we een bestendige groei die zorgt voor continuïteit.