Als familiebedrijf is duurzaamheid verankerd in de kern van ons bedrijf. Wij hebben de verantwoordelijkheid om een duurzaam bedrijf achter te laten voor volgende generaties. Voor ons betekent dit zowel een financieel gezond bedrijf met goede economische vooruitzichten als een onderneming die bijdraagt aan een betere, duurzamere, wereld. Een wereld waarin volgende generaties kunnen leven in een schone omgeving met voldoende hulpbronnen.

Wij hebben onze ambitie geconcretiseerd aan de hand van vier doelen. Met ons duurzaamheidsprogramma, gelanceerd in 2016, beogen wij deze doelen te realiseren vóór het jaar 2035. Samen met onze partners, streven wij naar:

100% hernieuwbare grondstoffen
Wij zijn onderdeel van een circulaire economie door 100% hernieuwbare grondstoffen te gebruiken voor onze producten en verpakkingen. Wij verspillen niets.

 

Energie neutrale productie
Wij werken volledig energieneutraal op al onze productielocaties.

 

Verantwoord gebruik producten
Onze producten kunnen veilig worden gebruikt en hebben geen negatieve impact op het milieu.

 

Transparantie en openheid over producten
Wij zijn transparant en eerlijk over de samenstelling van onze producten en de herkomst van de gebruikte grondstoffen.

 

Koploper

Als toonaangevende Europese producent wil Burg Groep wereldwijd koploper zijn in duurzaamheid. Dit kunnen wij echter niet alleen. Wij zijn daarom continue op zoek naar samenwerkingspartners die onze ambitie delen en samen met ons op zoek willen naar duurzame oplossingen.
Van al onze leveranciers verwachten wij bovendien dat zij zich niet alleen conformeren aan onze Code of Conduct, maar deze ook actief naleven. Hiermee willen wij veiligstellen dat al onze producten en gebruikte grondstoffen op een eerlijke, veilige en kwalitatief hoogwaardige wijze tot stand zijn gekomen.

Innovatie

Wij werken voortdurend aan de verdere verbetering van producten en productieprocessen. Teams van brouwers, technici, productontwikkelaars en onderzoekers verkennen de mogelijkheden van nieuwe grondstoffen en productiewijzen. Het doel hierbij is te komen tot producten die zowel qua inhoud, verpakking als productiewijze voldoen aan onze duurzaamheidsvisie en daarmee bijdragen aan een betere en schonere wereld voor volgende generaties.