Symposium natuurazijn

Symposium natuurazijn: (on)mogelijkheden onkruidbestrijding

Tijdens dit symposium op 20 maart 2018 is er stilgestaan bij de vraag of natuurazijn hét nieuwe, ecologisch verantwoorde, gewasbeschermingsmiddel kan worden. Het bewezen onderscheid tussen natuur- en chemisch azijn is hierbij een belangrijk aandachtspunt, dat nog niet bij veel mensen bekend is. Dit symposium werd georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met Burg Groep.

Samenvatting (1:40)

Uitgebreid verslag (6:14)

Tijdens dit symposium werden de bezoekers door verschillende sprekers op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen op het gebied van natuurazijn:

  • Rosa Sjerps Msc, Onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute, zal ingaan op hoe bestrijdingsmiddelen in het milieu terecht komen, in welke mate bestrijdingsmiddelen het grondwater en oppervlaktewater verontreinigen en wat de effecten en mogelijke maatregelen zijn voor drinkwaterbedrijven.
  • Kelsey Walker Msc, Aardwetenschapper afgestudeerd aan de UvA, heeft samen met drie studenten een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende gewasbeschermingsmiddelen onder leiding van prof. dr. M.A. (Michel) Haring en dhr. dr. M.H.S. (Michiel) Kraak. Zij zal dieper ingaan op haar persoonlijke zoektocht naar de (on)mogelijkheden van natuurazijn in Nederland/Europa en de verschillende visies van stakeholders.
  • Ir. J.H. (Joop) Spijker, senior-onderzoeker beheer bos, natuur en stedelijk groen bij Wageningen Environmental Research (Alterra), zal u meer vertellen over ontwikkelingen in het onkruidbeheer in de stedelijke omgeving, achtergronden op het verbod op gebruik van chemische middelen en dat alles in het licht van de veelheid van functies van stedelijk groen, zoals biodiversiteit, gezondheid en welbevinden van inwoners, wateropvang en hittestress.
  • Prof. dr. M.A. (Michel) Haring, hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), zal een toelichting geven op de uitkomsten van de meest recente onderzoeken en het gebruik van natuurazijn als gewasbeschermingsmiddel.