Heerhugowaard, november 2016

WAT IS ER GAANDE IN AZIJN-LAND?

In de zomer van 2016 heeft staatssecretaris Dijksma een aankondiging gedaan om de Nederlandse Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden te wijzigen en ondertussen een ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren in gang te zetten. Het gebruik van azijn voor onkruidbestrijding is een onderdeel van dit beleid en de uitvoering daarvan zou gevolgen kunnen hebben voor de consument. Graag willen we informeren over de huidige (ongewenste) situatie rond natuurazijn en het gebruik er van als onkruidbestrijdingsmiddel.

Natuurazijn

Azijn is al eeuwenlang bekend als levensmiddel, schoonmaakmiddel en bestrijdingsmiddel. Natuurazijn is van agrarische oorsprong, op een natuurlijke wijze geproduceerd, biologisch afbreekbaar en heeft een lage concentratie van azijnzuur, meestal tussen de 4 en 10%. Het is een duurzaam product en veilig te consumeren, alhoewel schoonmaakazijn natuurlijk niet bedoeld is voor consumptie. Naast natuurazijn bestaat er ook azijn geproduceerd op een synthetische wijze, ook wel chemische azijn genoemd. De concentratie van azijnzuur is daarbij vaak hoger dan bij natuurazijn (tot 100%). Burg Groep is één van de grootste natuurazijn producenten in Europa.

Warenwet

Door een hele brede definitie van azijn in de Warenwet ontstaat onduidelijkheid over azijn. Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt op basis van herkomst of concentratie van azijnzuur. Azijn is azijn als er minimaal 4% azijnzuur in zit. Door deze niet genuanceerde benadering wordt de door ons geproduceerde duurzame natuurazijn vergeleken met de (vaak schadelijke) synthetische azijn met een hoge concentratie van azijnzuur, meestal bestemd voor industrieel, professioneel gebruik.

Gewasbescherming

Door deze ruime definitie ontstaat ook verwarring over wat is toegestaan met betrekking tot het gebruik van azijn als gewasbeschermingsmiddel. Door de aangekondigde aanpassing in de gewasbeschermingsmiddelenwet zou de consument in de toekomst namelijk azijn niet meer als onkruidbestrijder mogen gebruiken, terwijl algemeen al jarenlang schoonmaakazijn (met een zeer lage concentratie azijnzuur) in de tuin en op bijv. stoepjes gebruikt wordt. Vanuit de overheid en een aantal andere organisaties zijn zorgen geuit over de mogelijk schadelijke effecten op het milieu door het gebruik van natuurazijn voor onkruidbestrijding. Het is onduidelijk waarop deze uitspraken gebaseerd zijn. Ze zijn opmerkelijk aangezien diverse gezaghebbende organisaties natuurazijn juist zien als duurzaam en geschikt middel voor onkruidbestrijding vanwege de biologische afbreekbaarheid en lage concentratie van azijnzuur. Wij hechten waarde aan goed en verantwoord gebruik van onze producten en helderheid van zaken. Daarom laten we gericht onderzoek doen naar het gebruik van natuurazijn voor onkruidbestrijding, zodat u op een verantwoorde wijze natuurazijn kunt blijven gebruiken voor onkruidbestrijding.

Verandering van wetgeving

Burg Groep produceert alleen natuurazijn (zoals Groenland schoonmaakazijn). Uiteraard zijn wij ook in gesprek met de overheid en betrokken organisaties om duidelijkheid en nuancering te krijgen, zodat natuurazijn geoorloofd en verantwoord gebruikt kan worden als onkruidbestrijdings- / gewasbeschermingsmiddel. Ook willen we het algemeen publiek beter informeren dat natuurazijn een duurzaam product is. Natuurazijn is namelijk op een natuurlijke wijze geproduceerd, biologisch afbreekbaar en natuurlijk ook veilig te gebruiken in uw recepten.

Heeft u vragen? U kunt deze stellen via ons contactformulier en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.